Virtualisatie

VMware_vSphere6_BoxVirtualisatie kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Technisch gesproken wordt bij virtualisatie de applicatie losgekoppeld van de dedicated  hardware. Het besturingssysteem zal niet direct communiceren met de hardware. Een softwarematige tussenlaag stelt de hardware virtueel beschikbaar aan het besturingssysteem. Door middel van virtualisatie kunnen er meerdere besturingssystemen op één en dezelfde server actief zijn. In geval van bijvoorbeeld standaard servers, wordt al snel 80% van de beschikbare capaciteit niet ingezet. Virtuele servers lossen dit verlies op door gezamenlijk gebruik te maken van de beschikbare hardware resources. Hierdoor wordt de beschikbare capaciteit optimaal toegepast en kosten bespaard.

Geen virtuele maar echte voordelen.