Off Site Back-up

DE BACKUP VAN UW DATA IS NIET VOLDOENDE!veeam-backup-replication-1

Icera verzorgt en ontzorgt u volledig. Naast onze data back-up diensten verzorgen wij de images van uw server(s) naar ons datacenter. De frequentie van veiligstellen is afhankelijk van het formaat server en behoefte. Zo kan een image op behoefte dagelijks, wekelijks of maandelijks worden verzorgd.

Uw server image wordt opgeslagen in ons professionele datacenter waarbij de image data in duplo wordt veiliggesteld. In geval van calamiteiten wordt het image direct gereproduceerd op uw hardware platform en bent u snel weer volledig operationeel

Het inrichten van de vereiste back-up van uw data garandeert u de beschikbaarheid van uw kostbare bedrijfsdata. Het biedt u echter geen enkele garantie voor de snelheid waarmee deze data weer beschikbaar / toepasbaar is. De server die vereist is hiervoor kan immers om diverse redenen of line zijn. Om de zekerheid te hebben dat uw volledige server(s) configuratie in een handomdraai weer beschikbaar is, zal een image van deze server(s) onontbeerlijk. Een image is feitelijk een “foto” van uw serverconfiguratie welke hierdoor snel en eenvoudig hersteld kan worden. Bij schade door bijvoorbeeld Ransomware, wordt voorkomen dat er kostbare tijd moet worden besteedt aan het herstellen van de serverconfiguraties.
De kosten van herstel zijn doorgaans een veelvoud van de kosten van preventie. Een image van uw server is een belangrijke stap naar de snelst mogelijke hersteltijd van uw bedrijfsproces. Het opnieuw configureren van servers kost veel meer dan inspanning door ICT of het stagneren van uw bedrijfsproces. Ook uw bedrijfsimago kan hierdoor soms onherstelbare schade oplopen.

Naast onze data back-up diensten verzorgen wij de images van uw server(s) naar ons datacenter. De frequentie van veiligstellen is afhankelijk van het formaat server(s) en behoefte. Zo kan een image op behoefte dagelijks, wekelijks of maandelijks worden verzorgd. Uw server image wordt opgeslagen in ons professionele datacenter waarbij de image data in duplo wordt veiliggesteld. In geval van calamiteiten wordt het image direct gereproduceerd op uw hardware platform en bent u snel weer volledig operationeel