Security management


SHIELD 11

Met security management zorgen wij voor een duidelijk beeld van de ICT bedreigingen in uw organisatie. Wij categoriseren, beoordelen, en identificeren de bedreigingen en bieden u de oplossing om deze bedreigingen het hoofd te bieden.  Wij zorgen vervolgens voor de implementatie van het totaal of van de deelaspecten.

Security management kan worden geïntegreerd in een Smart Assist overeenkomst waarin deze taken zijn vastgelegd. Vanzelfsprekend kan dit ook als deelopdracht worden uitgevoerd. Doel hiervan is het uiteindelijk implementeren van nieuwe toepassingen om de geconstateerde risico’s te elimineren.