Cloud

wsp world 2

“Cloud” is een veelgebruikt woord en beslaat een groot aantal diensten zoals Web based applicaties, data center oplossingen, etc. De Cloud is dan ook een verzamelnaam voor diverse diensten maar kan in het kort worden samengevat als “vanuit data centers aangeboden ICT capaciteit die voor meerdere gebruikers/bedrijven toepasbaar is zonder de noodzaak tot hoge investeringen”.

Doorgaans wordt dit als een (schaalbare) dienst aangeboden op basis van een maandelijkse overeenkomst. Gebruikers van de Cloud voorkomen onnodige investeringen en de flexibiliteit is veel hoger dan bij conventionele oplossingen. Steeds vaker is er de behoefte om tijd en plaats onafhankelijk te werken. In het kort zijn er drie soorten van Cloud te onderscheiden.

  • De private Cloud is een vorm waarbij de gebruiker beschikt over een virtueel privé netwerk op het internet. De gebruiker weet waar de data zich bevindt.
  • In de Public Cloud deelt de gebruiker de ICT capaciteit met anderen en ligt de data op vaak onbekende centrale locaties opgeslagen.
  • De hybride Cloud biedt de mogelijkheid om specifieke data en applicaties lokaal toe te passen terwijl andere data en applicaties op een Cloud basis worden gefaciliteerd.